Η σχέση μας με τους πελάτες δεν υπήρξε μόνο οικονομική.

Στηρίζεται στις αρχές της σωστής εξυπηρέτησης, της αξιοπιστίας και της εκτίμησης.
Αυτό μπορούν να το εγγυηθούν και οι παρακάτω εταιρείες, που για πολλά χρόνια γνωρίζουν τις υπηρεσίες μας.

© Χρήστος Σερμαΐδης & Σια Ε.Ε. all rights reserved | designed and developed by reload